Miami Beach International Fashion Week

Miami Beach International Fashion Week

A model from Tantrik walks the runway at the Miami Beach International Fashion Week, Miami Beach Convention Center, MIami Beach, Florida, March 22, 2013. UPI/Gary I Rothstein.

License photo